Linh Phương 1
161 Trần Văn Khéo - Ninh Kiều - Cần Thơ
Linh Phương 2
07 Trần Đại Nghĩa - Ninh Kiều - Cần Thơ
Linh Phương 3
55-57, Phạm Ngọc Thạch - Ninh Kiều - Cần Thơ
 
 • Linh Phương 1
  Địa chỉ: 161 Trần Văn Khéo - Ninh Kiều - Cần Thơ
  ĐT: 0292.3768.722 - 0292.3768.733
  Email: linhphuong_hotel@yahoo.com
 • Linh Phương 2
  Địa chỉ: 07 Trần Đại Nghĩa - Ninh Kiều - Cần Thơ
  ĐT: 0292.3643.744 - 0292.3643.755
  Email: linhphuong_hotel@yahoo.com
 • Linh Phương 3
  Địa chỉ: 55-57, Phạm Ngọc Thạch - Ninh Kiều - Cần Thơ
  ĐT: 0292.3829989 - 02923.760080
  Email: linhphuong03_hotel@yahoo.com