Thông tin hữu ích
ĐẶT PHÒNG
 • Loại phòng
 • Giá phòng
 • Số lượng
 • Standard
 • 400.000 VNĐ
 • Deluxe Double
 • 550.000 VNĐ
 • Deluxe Twin
 • 550.000 VNĐ
 • Deluxe Triple
 • 650.000 VNĐ
 • V.I.P 2
 • 750.000 VNĐ
 • V.I.P 1
 • 900.000 VNĐ
Tổng thành tiền 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Số người: