ĐẶT PHÒNG NGAY
Ngày đến:
Ngày đi:
Loại phòng:
Số phòng:
Số người:
LOẠI PHÒNG  DELUXE TWIN
Giá: 550.000
Số lượng: 10
Diện tích: 20m2
2 gường 1m2 x 2m
Đặt phòng
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
LOẠI PHÒNG KHÁC
1 giường 1m6
Diện tích: 20m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 400.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
STANDARD
1 giường 1m6 x 2m
Diện tích: 20m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 550.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
DELUXE DOUBLE
1 giường 1m6, 1 giường 1m2
Diện tích: 20m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 650.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
DELUXE TRIPLE
1 giường 1m6 x 2m
Diện tích: 30m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 750.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
V.I.P 2
1 giường 1m8 x 2m
Diện tích: 30m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 900.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
V.I.P 1