ĐẶT PHÒNG NGAY
Ngày đến:
Ngày đi:
Loại phòng:
Số phòng:
Số người:
LOẠI PHÒNG  PHÒNG ĐƠN 400
Giá: 400.000
Số lượng: 10
Diện tích: 18m2
1 giường x 2 người
Đặt phòng
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
LOẠI PHÒNG KHÁC
1 giường 1m6 x 2m
Diện tích: 20m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 500.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG ĐƠN 500
1 gường 1m6 x 2m
Diện tích: 22m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 550.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG ĐƠN 550
1 gường 1m8 x 2m
Diện tích: 30m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 700.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG V.I.P
3 giường đơn hoặc 2 gường đôi
Diện tích: 32m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, wifi
Giá phòng: 650.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG BA 650