ĐẶT PHÒNG NGAY
Ngày đến:
Ngày đi:
Loại phòng:
Số phòng:
Số người:
LOẠI PHÒNG  PHÒNG GIA ĐÌNH NHỎ
Giá: 750.000
Số lượng:
Diện tích: 30m2
2 giường x 2 người
Đặt phòng
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi
LOẠI PHÒNG KHÁC
2 giường x 1 người
Diện tích: 20m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi
Giá phòng: 550.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG ĐÔI NHỎ
2 giường x 2 người
Diện tích: 22m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi
Giá phòng: 650.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG ĐÔI LỚN
3 giường x 2 người
Diện tích: 35m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi
Giá phòng: 900.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG GIA ĐÌNH LỚN
1 giường x 2 người
Diện tích: 18m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi
Giá phòng: 400.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG ĐƠN NHỎ
1 giường x 2 người
Diện tích: 20m2
Tiện nghi: Tivi, Máy lạnh, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Wifi
Giá phòng: 550.000 VNĐ
Xem phòng Đặt phòng
PHÒNG ĐƠN LỚN